Wydawnictwa

Czasopisma

Kościółek – dwumiesięcznik parafii pw. św. Stanisława BM w Jaśle.
Kliknij TUTAJ, aby otworzyć stronę z plikami gazety od numeru 82 do numeru 103.
Amplitudy – Kwartalnik osób i opinii.
Kliknij Amplitudy nr 1, a także Amplitudy nr 2.

Książki

N. Cieślik-Wilk, Navigare necesse est. Świadectwa pamięci w twórczości literackiej
Floriana Śmiei, Krosno 2015.
K. Rozenbeiger, Na zawsze razem, czyli historia Kazików, Jasło 2017.
S. Wilk, Tu przeżyłem czas przełomu. Prawda, wolność i solidarność w duszpasterstwie ks. dr. Stanisława Marczaka, Jasło 2018.
K. Rozenbeiger, Moje osiemdziesięciolecie, Jasło 2020.